Poslední setkání

Poznámka první :

Mé jméno je Dave Anderson a do tohoto svého notesu píši ty nejdůležitější informace o tom co se děje. Nevím zda se tento spis dostane přímo k vám, protože si myslím, že se té chvíle už nejspíš nedočkám. Nicméně nechte mě prosím vysvětlit oč kráčí. Nepovím vám úplné detaily, poněvadž sám nevím odkud přišli. Vím jen že to je teprve začátek, pouze první vlna, první setkání.

Bydlím ve městě Fall Bridge v jižní Karolíně,….. EH, žil jsem ve městě Fall Bridge. Už jsem daleko od toho místa, ale nic se nezměnilo. Dovolte mi už konečně popsat počátek toho všeho.

Jeden starousedlík žijící v okresu Fall Bridge si na své farmě začal všímat zvláštních úkazů. Nikdy před tím se mu nic podobného nestalo, ale přesto se to dělo. Začalo to prý maličkostmi jakože se ráno probudil a jeho stodola byla vyklizená, nebo že v noci vyšel na svou verandu a spatřil polovinu jeho dobytka pod drnem a když to ráno šel znovu zkontrolovat, dobytek tam znovu byl bez známky nějakého zranění či ublížení. Farmář by to pobral jako nějakou svou zhmotněnou paranoiu nebo zvláštní sen, kdyby se ovšem něco podobného nestalo i jiným farmářům.

Domnívali se, že by mohlo jít o nějakou aktivistickou skupinu, která nesouhlasí s umělým chovem zvěře, nebo něčím podobným, protože se to dělo nejvíce farmářům, kteří chovají dobytek ve velkochovech. Ano to by vysvětlovalo úplně všechno a bylo by to dostačující vysvětlení…. kdyby se k těm zvláštním úkazům nepřidaly i zvláštní tvary vysekané v obilí. To už byla poslední kapka a tak si někteří farmáři dohodli sraz u farmáře, kterého to potkávalo nejčastěji a natěšení na rozlousknutí této záhady vešli do pole s vidlemi.

Ostatní farmáři, kteří o jejich akci věděli, ale neúčastnili se jí, se nemohli dočkat až bude toto aktivistické spiknutí odhalené. Jenomže k tomu nedošlo. Po žádném z těchto farmářů už nebylo ani stopy.

Nevím proč si toto myslím, ale od jejich akce se všechno jen začalo měnit k horšímu. Další farmáři si stěžovali, že nachází svůj dobytek mrtvý a se stejnými příznaky jako předchozí farmáři. Jejich kůlny a stodoly byly též vyrabované, vyklizené. Více znepokojující začalo být to, když si jeden farmář stěžoval, že mu někdo kompletně zdemoloval dům zevnitř a jeho skříně byly v obývacím pokoji kompletně převrácené.

Hned následující den to detektivové šli prošetřit a shromáždit důkazy, chtěli si s ním promluvit o celém incidentu, ale nic se nenašlo včetně majitele domu.

Poznámka druhá :

V televizi zrovna dávají zprávy BBC. Mluví o historii podivných úkazů spojovaných s existencí mimozemské civilizace. Zmiňují, že farmářům z celé severní Karolíny zmírají bezdůvodně domácí zvířata. Tentokrát z pohledu helikoptéry ukazují znepokojující záběry z pole, které patří jedné zemědělské společnosti. Musel jsem to vypnout, nedalo se na to dále dívat, protože bych z toho nejspíše zešílel.

Druhý den, když jsem si připravoval snídani, mě napadlo, že bych se mohl podívat ven na ulici. Pomalu jsem otevřel dveře a nevypadalo to, že by se dělo něco divného, právě naopak, vše bylo zcela normální. Pokud tím mám na mysli každodenní ruch, který je typický pro všechna velkoměsta.

Poznámka třetí :

Děje se už něco skutečně divného. Nemizí už jen farmáři v našem městě, ale v celém státě. Dokonce novinami plály flámy o tom, že i lidé, kteří bydleli i v obydlených oblastech začali mizet, někteří jen viděli za okny podivné úkazy a ptáci kteří vymřeli asi tak před osmi sty tisíci lety je pozorovali skrze sklo. Ti kteří svým doktorům a psychologům tvrdili, že tito ptáci byli přímo v jejich pokoji a pozorovali je svýma temnýma pronikavýma očima, byli zanedlouho taktéž pohřešovaní.

V mém městě se to dělo v jednom kuse. Slyšel jsem křik a střelbu v sousedství. Ráno jsem zahlédl skrze okno vyčerpané policisty a policejní auta. Vynášeli ze sousedství tři mrtvá těla. Během toho projelo ulicí v které jsem bydlel tolik policejních aut. Nevěděl jsem co dělat. Měl bych odjet z města…. NE to by mi příliš nepomohlo.

Půjdu se vyspat.

Poznámka čtvrtá :

Tentokrát i za svým oknem vidím ptáka, konkrétně bílou sovu. Její oči jsou pronikavé a černé jako nekonečné jámy. Snažím se ji odehnat, ale nemá ze mě strach. Je to naopak. Šel jsem pro pušku, abych sovu zastrašil ale ani výstřel do stropu ji neodehnal. Rozhodl jsem se ji tedy zabít. Nic jiného mi nezbývalo a celé to bylo nějaké zvláštní. Když už jsem měl přednabito a zamířeno, vystřelil jsem.

Náhle se mým ramenem prohnala příšerná bolest. Té sově to nic neudělalo, neublížilo jí to. Vypadalo to jakoby se na mě usmívala, což bylo děsivé. A pak se stalo něco ještě horšího. Zjistil jsem, že byla v mém pokoji, nikoliv za oknem. Nevím co to tam bylo, ale nemohla to být obyčejná sova,.. byla nějaká podivná. Neumím to do svého notesu popsat lépe, než že mě děsil ten zvláštní výraz a ta až moc klidná kamenná pozice, ze které mě neustále pozorovala.

Poznámka pátá :

Ta věc je pryč. Rozhodl jsem se rozsvítit všechna světla v mém domě, ale mohlo mi dojít, že tím spíš na sebe upozorním, než kdyby byla zhasnutá. Místo toho jsem zapnul televizi, kde mluvili o masové panice. Vysílali reportáž přímo z epicentra, už si nevzpomínám jak se město jmenovalo. Lidé utíkali po ulicích v davech, kterými se proplétali jako vánočka.

Na dalším kanále BBC vysílali reportáž, že po všech farmářích se slehla zem úplně a co je horší, dokonce i mimo spojené státy. Po celém světě se už nalézají zasažená města i mimo neoznačené oblasti.

Poznámka šestá :

Všechna zvířata jsou pryč, všechna zmizela. Nikdo žádné neviděl již týdny. Jednotlivé vlády po celém světě zahajují zákazy vycházení a nakazují zůstávat pohromadě ve větších grupách. Avšak ani to nepomáhalo a mizeli další lidé, kteří zažili stejné úkazy. Žádní farmáři na celém světě již nemají dosaženo ani jedno procento úspěchu potlačení. Vlády proto dál a dál zpřísňovaly ochranná opatření, ale stejnak nepomáhaly.

I přesto co se dělo se nalezli pochybovači, kteří ventilovali lživé zprávy zbylým nezasaženým městům a zemím, ale bylo jich značně málo. Možná nám tehdy lhali a nikdo nebyl ,,nezasažený.”

Poznámka sedmá :

Drazí čtenáři, pokud tohle není jen bezvýznamný monolog, buďte si jisti, že všichni jsme již zasaženi, i když třeba ještě žijeme, pokud-li se tomu tak dá říkat, pak brzy už jistě nebudeme. Netuším co jsou zač ani odkud přišli, ale rozhodně toto je první a zároveň poslední setkání s nimi. Dle toho co se ve světě děje je zřejmé, že chtějí lidskou rasu oslabit či rovnou vyhubit. Možná neví, že to je špatně a parazitují každou náhodnou planetu, kterou napadnou. Možná tu s námi jsou už dlouhou dobu, zatímco jsme trčeli zalezlí v nějaké díře a oni nás pozorovali při práci, při jídle….PŘI SPÁNKU. Možná že si o nás zjistili všechno před tím než nás napadli.

Vlády upadaly.

Nebylo už co vést. Prohráli jsme bitvu s neznámem, protože jsme se připravovali pouze sami na sebe. Ukazovali jsme na sebe prstem, zatímco nás něco nepochopitelného celou dobu utiskovalo a následně porazilo. Nepřipravenou a nevědomou, hloupou lidskou rasu, která byla pošetilá a paranoidní přemítající pouze nad nebezpečím, kterým je pro sebe ona sama. Ano to jsme si mysleli.

Pak bylo setkání naší rasy s jejich druhem skutečně poslední.

Zmizela už většina populace. Bílé sovy odlétají a voda v oceánech ustupuje. Lesy šednou a farmy zmírají.

Tato planeta zmírá.

Originální autor : CreepyStorm

Jak se ti to líbilo ?

Klikni na palce, aby se tvé hodnocení započítalo

Průměr : 4.8 / 5. Počet hodnocení : 25

Neváhej a buď první kdo tuto pastičku ohodnotí

Doporučujeme

Přidej názor